L'Acadèmia

DecoaSports Academy és una empresa jove i dinàmica que ofereix ensenyament a distància i classes d'idiomes per a atletes i estudiants en general. Amb seu a Cornellà de Llobregat (Barcelona), té una estreta relació amb universitats americanes, associacions esportives internacionals i clubs privats. 

 

En el món de l'esport d'alta competició l'educació dels atletes pot veure's afectada per les obligacions derivades dels entrenaments i les freqüents participacions en torneigs.

 

Per això, amb la finalitat que els joves esportistes puguin completar la seva educació secundària, DecoaSports Academy ofereix tutories per als següents programes d'estudi a distància:

 

- 3er i 4at any de l'ESO, i Batxillerat del sistema educatiu català (a través de l'IOC)

 

- 3er i 4at any de l'ESO, i Batxillerat del sistema educatiu espanyol (a través del CIDEAD)

 

- Junior i Senior High School del sistema nord-americà (7è - 12è graus)

 

També oferim classes de llengües modernes (espanyol, anglès i d'altres en cas de demanar-ho) i de preparació per a exàmens oficials (GED, TOEFL, SAT i DELE).

 

DecoaSports Academy es troba al Accentennis Cornellà a Cornellà de Llobregat, a uns 15 km del centre de la ciutat de Barcelona i de l'aeroport. El lloc està perfectament comunicat amb la capital catalana a través de diferents mitjans de transport (metro, tren, autobusos) i ofereix amplis espais per aparcar al seu voltant.

Programes escolars

DecoaSports Academy ofereix als esportistes nacionals i internacionals la possibilitat de seguir els seus estudis secundaris a través de programes d'estudi a distància (en català, espanyol o anglès) que s'adapten a llurs necessitats. Aquests programes són completats sota la tutela de professors experimentats i formats en les diferents disciplines.

 

ESO i Batxillerat del sistema educatiu català

 

Aquest programa d'estudi a distància de l'IOC (Institut Obert de Catalunya) s'ofereix per a tercer i quart de l'ESO (agrupats com a estudis de GES - Graduat en Educació Secundària) i primer i segon de Batxillerat.

 

En classes reduïdes (6-7 alumnes màxim) els professors de les diferents disciplines realitzen un treball personalitzat amb els alumnes, amb la finalitat d'explicar els diferents temes que s'estudien i realitzar les diverses activitats proposades.

 

En el cas de l'ESO els estudis s'organitzen en tres trimestres al final dels quals han d'aprovar-se les assignatures fetes, ja sigui de manera directa (a partir de l'avaluació contínua al llarg del trimestre) o mitjançant la realització d'un examen final. En el cas del Batxillerat els estudis s'organitzen en dos semestres al final dels quals s'ha de realitzar un examen de cadascuna de les assignatures fetes. En ambdós casos els avaluadors són professors de l'IOC, institut dependent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

La càrrega horària setmanal és d'aproximadament 20 hores, agrupades en un sol torn o en dos (matí i tarda) segons els dies. El treball s'organitza a partir del material en línia de l'IOC, de llibres de text i de material extra aportat pels professors en cas de creure-ho convenient. L'acadèmia envia un informe als pares cada dues quinzenes, informant del rendiment, comportament i assistència de llurs fills.

 

ESO i Batxillerat del sistema educatiu espanyol 

 

DecoaSports Academy ofereix la possibilitat de tutories als alumnes que fan tercer i quart any de l'ESO i primer i segon any de Batxillerat seguint el programa en castellà del CIDEAD (sistema d'estudi del Ministerio de Educación y Ciencia Español). Els estudis s'organitzen en tres trimestres al llarg del curs, cadascú dels quals ha de ser aprovat mitjançant la realització d'un examen en les seus oficials del CIDEAD.

 

Les tutories s'organitzen en classes reduïdes (6-7 alumnes màxim) en les que es treballa de manera molt personalitzada. Impliquen una càrrega horària setmanal d'unes 20 hores aproximadament, repartides en classes al matí i/o a la tarda, segons els dies. En elles els professors expliquen els temes, responen dubtes i reforcen l'aprenentatge amb material i/o exercicis complementaris. Al mateix temps, porten el control de l'assistència dels alumnes a classe i planifiquen i corregeixen els deures que indiquen i que tenen com a finalitat reforçar i/o fixar allò que s'està estudiant.

 

Junior i High School del sistema educatiu nord-americà

 

DecoaSports Academy també ofereix l'opció de seguir els cursos dels programes a distància de Junior High (7è i 8è graus) i de High School (de 9è a 12è graus) del sistema nord-americà d'estudis.

 

Els estudis s'organitzen en dos semestres (setembre-gener i febrer-juny) i les classes suposen una càrrega horària setmanal d'unes 20 hores aproximadament, repartides en sessions al matí i/o a la tarda segons els dies. Els grups reduïts (6-7 alumnes màxim) estan supervisats per professors experimentats i qualificats  en les diferentes àrees, que expliquen els conceptes i les lliçons, i resolen dubtes. Durant les classes els alumnes estudien els temes, fan els projectes i completen els seus exàmens. El treball fet és posteriorment enviat a l'escola nord-americana de referència per a la seva correcció.

 

Aquest sistema d'estudi presenta un seguit d'avantatges: educació personalitzada, possibilitat de triar entre un ampli ventall d'assignatures i nivells, i de seguir el propi ritme d'aprenentatge, fet que el fa compatible amb el calendari de torneigs.

 

Al setè i vuitè any de Junior School els alumnes solen fer les assignatures d'Anglès, Matemàtiques, Ciències, Estudis Socials i una matèria electiva (Art, Salut, Música, Educació Física, Possibles Carreres, Francès I, Alemany I, Espanyol I o Llengües i Cultures del Món).

 

Durant els estudis de High School els alumnes fan assignatures en l'àmbit de les Llengües i les Arts, els Estudis Socials, les Matemàtiques, la Ciència, els Estudis Multiculturals, les Finances i tenen la possibilitat d'optar per l'estudi d'una llengua (Francès, Espanyol o Llatí). Generalment es cursen 5 assignatures per semestre, incloent-hi una llengua.

Llengües i exàmens

Classes de preparació per als exàmens SAT I, SAT II, TOEFL i GED

 

Les classes estan formades per grups reduïts (entre 1 i 5 alumnes, sovint només 1 o 2). Durant el seu desenvolupament els professors proporcionen els coneixements teòrics bàsics necessaris, promouen la pràctica d'exercicis tipus i la resolució d'exàmens de convocatòries anteriors. La gran importància del factor temps en aquest tipus d'exàmens porta els docents a treballar per aconseguir la màxima automatització en la resolució d'exercicis, i a ensenyar els trucs que permetin fer-los d'una manera més ràpida. 

 

Normalment les classes s'estructuren en blocs de dues hores i es recomana assistir-hi un mínim de tres vegades per setmana. En cas dels alumnes que han de preparar el SAT i el TOEFL solem fer dos dies d'anglès i un de matemàtiques encara que, lògicament, la dinàmica s'adapta a les necessitats i aptituds de cada alumne.

 

Cada setmana l'equip docent prepara deures per tal que els alumnes treballin de manera constant, a casa, tot allò que s'estudia a l'acadèmia. L'objectiu és reforçar l'adquisició de vocabulari (una de les parts més dificils del SAT), la lectura (amb la finalitat de millorar la comprensió, el lèxic i adquirir velocitat) i la resolució d'exercicis de matemàtiques.

Els horaris de les classes s'estableixen amb cada alumne segons la seva disponibilitat i la del centre. 

 

Classes de llengües modernes

 

L'acadèmia ofereix majoritàriament l'aprenentatge de l'anglès i de l'espanyol als atletes i estudiants en general, però també s'imparteixen d'altres d'altres llengües, com ara el francès i el català.

 

Es treballa en grups reduïts (màxim de 6 alumnes). L'objectiu central de les classes és que els alumnes adquireixin paulatinament la capacitat de comprendre i expressar-se en la nova llengua, tant de manera oral com escrita. Els temes es segueixen a partir d'un llibre indicat pel docent i/o amb material extra proporcionat pel professor. Les explicacions dels docents van acompanyades de la resolució d'exercicis (de manera oral i escrita) durant les classes i d'altres que s'aconsella realitzar a casa. En el cas d'alumnes petits es potencia l'aprenentatge de manera lúdica, a través de jocs i de l'audició de diferents tipus de material. 

 

Es recomana assistir a classe almenys dos cops per setmana, en blocs de dues hores, amb la finalitat de treure'n el màxim profit. Els horaris són establerts segons les possibilitats dels alumnes i del centre. 

 

A aquells alumnes que estudien espanyol se'ls ofereix la possibilitat de preparar l'examen DELE (certificació internacional de l'Instituto Cervantes). Els estudiants d'anglès també tenen la possibilitat de preparar l'examen internacional que requereixin (Cambridge Preliminary, First, Advanced etc.). 

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© DECOASPORTS ACADEMY 2022

Llamar

E-mail

Cómo llegar